REFERENCE
Gabionske mreže"KIĆA TREJD" DOO je firma u privatnom vlasništvu. Proizvodnja je bazirana na uvoznoj sirovini. Pletena žica ima visok nivo kvaliteta, sa svim potrebnim sertifikatima, a namenjen je za upotrebu u industriji i domaćinstvu uz poštovanje ekoloških zahteva. U firmi rade stručni radnici osposobljeni za rad na savremenim mašinama i novim tehnologijama. Težimo standardizaciji radnih operacija sa što manjim neposrednim učešćem radnika. Uspostavljena je korektna saradnja sa proizvođačima repromaterijala. Izvozne šanse su značajne, imajući u vidu komparativne prednosti kvalifikovane radne snage i uhodanih proizvodnih procesa i organizacije. Jednom rečju firma i podseća u organizacionom smislu na skladnu porodicu, što je imperativ savremenog menadžmenta i organizacije rada.
Gabionski koševi


Gabionski koševi


KIĆATREJD tt Akcija tt MIVANI tt Cenovnik tt
tt
Exchange Rate Converter
tt
PLETENA ŽICA, UNIVERZAL PLETIVO, HEKSAGON PLETIVO, MERKUR, GABION